Rok v...

Tak prej je březen měsícem knihy, a to už od roku 1955...V tom roce, se narodila moje maminka... vyštudovaná knihovnice ;-)... Náš táta s oblibou říkával "vyučená" a maminku to štvalo ;-)... Ale to víc a víc odb