Malá aktualizace

Mí drazí čtenáři,S radostí oznamuji, že jsem kompletně zkopala přijímací zkoušky, což znamená více času na psaní obou mých blogů.Jak jste si již mohli všimnout, momentálně pracuji na přepisu všech kap