Norsko - 13.den: Deštěm zahalené Vestrály

Ráno je v Ragu počasí ještě horší, takže to pro tento rok vzdáváme a vydáváme se dál na sever. Po přeplutí moře se napojujeme zpátky na silnici a míříme na Lofoty a Vestrály. Stále nás čeká pěkný k