Jak prosté

Věřím na lásku i slepou nenávist věřím v přejícnost, věřím i na závist. Věřím v temnotu i jasný den, věřím v přítomnost i věčný sen. Věřím v život i umírání, věřím v dáván