Prozrazeno! (Raskenovi)

(http://www.zamekpatek.cz) Utřu si z očí smuteční saze a i když jsem v půlce, začnu od začátku. Když mě nechtějí nechat viset v Praze, tak se nechám pověsit třeba v Pátku. Na dveře knihovny prý mě