O ptáku Ohniváku a lišce Bystroušce

Na jedné jabloni uprostřed sadu, jímž modrá říčka protéká, v aleji v zákoutí starého hradu rostou tam zlatá jablka. A předlouhých pár neděl líčím tam každý večer past. Pták Ohnivák tam totiž