TEST: Máš magické schopnosti?

Originál, ten serióznejší, nájdete na krásna.cz. Poďme na to! 1. Veríš na magické schopnosti? a) jasné, som čarovnejší/ia než magická guľa b) určite existujú, len ja som nudný/á ako nedeľné popoludnie c) nie