Když se kácí les, létají třísky ....

Pomáhat bližním, nebýt lhostejná, tak nějak to celé začalo. Podzimní slunce za oknem zdánlivě hřálo, ale všichni se nenápadně halili do teplejšího. Přivážela jsem poslední zbytky věcí ze zahrad