Profil uživatele evilenko

Avatar image
registrován 2017-01-25 12:52:08 Level2 počet bodů 201info
infohttp://www.zivetradice.cz v databázi 38 článků. info9x info1x

Královské obyčeje

Květen je měsícem mladosti, rozpuku, svěžesti a bujného růstu. V rámci lidského společenství jsou jeho dokonalým odrazem mladí muži, plní vášně, síly a jiskřivé energie. Není se tedy co divit, že se právě

Krojované slavnosti ve Valdštejnské zahradě

V sobotu 13. 5. se v Praze konal třetí ročník Krojovaných slavností, konaných pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Novobarokní prostor Valdštejnské zahrady se tak na jeden den potkal s lidovou kultur

Letnice neboli Svatodušní svátky

Květen, staročesky trnopuk či tráveň, je měsícem plného rozpuku. Kraj je již zcela zahalen bujnou jásavou zelení a vesnické agrární obyvatelstvo, jehož bytí i nálady bývaly vždy úzce spjaty s přírodním kolob

O pokladech

Báje o ukrytých pokladech jsou jedny z nejrozšířenějších. Téměř každý hrad, zřícenina, klášter či tvrz je s nějakou takovou pověstí spojen, k některým místům se jich vážou i celé desítky. Poklady odpo

Jak jsme slavili Velikonoce

Svatý týden a velikonoční oktáv jsme nechali za sebou a ačkoliv velikonoční období trvá celých padesát dní a končí až s příchodem Svatodušních svátků, můžeme si ty letošní svátky jara a zmrtvýchvstání

Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí, Mrskaný pondělek nebo také Červené pondělí je druhým dnem velikonočních svátků, následujícím po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V církevním prostředí pokračují oslavy Kristova vítě

Boží hod velikonoční

Po mysteriu Velké noci nadchází nový den a s ním z hájemství smrti povstává i nový život, očištěný utrpením a naplněný nadějí. Smutek střídá radost, opět naplno zazní zvony, nastává neděle ZmrtvýchvstBílá sobota a Velká noc

Bílá sobota, druhý den velikonočního tridua, nám připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Kromě liturgie hodin, svátosti smíření a posledního pomazání se nekonají žádné obřady ani mše svatá. Svět mlč

Velký pátek

Dnes je ten denJan 18, 1-19, 42 Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se s

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek je počátkem tzv. velikonočního třídenní (triduum), během kterého se odehrály hlavní události křesťanských Velikonoc. Původ názvu není dodnes zcela objasněn. Jedna z verzí ho spojuje se zelení

Škaredá středa

Pašijová středa se nazývá také středou sazometnou či smetnou. O sazometné středě vrcholil jarní úklid, vymetaly se saze z komína, bílily se maštale, drhly se podlahy, zkrátka se gruntovalo od sklepa až po střech

6. neděle postní - květná, palmová

Květná neděle, kdes' tak dlouho byla? U studánky ruce, nohy myla. Čím sis se utírala? Šátečkem, lístečkem, abych byla bílá.6. postní neděle se latinsky nazývá Dominica in Palmis, česky také neděle Pašijová,

Jak si vyrobit obří velikonoční vajíčko

Ať už u vás velikonoční vajíčka nosí zajíček, slepička, kohout nebo skřivánek, určitě se neobejde bez trochy vaší pomoci. Dnes vám tedy přináším návod na výrobu velikánského velikonočního vajíčka, do

12 3