Profil uživatele evilenko

Avatar image
registrován 2017-01-25 12:52:08 Level3 počet bodů 466info
infohttp://www.zivetradice.cz v databázi 91 článků. info15x info1x

Beltain na zámku Nižbor

Nedaleko Berouna leží obec Nižbor a na jejím okraji stejnojmenný zámek. Stojí si na kopci nad městečkem, ze kterého je krásný rozhled na údolí řeky Berounky i na protější vrch zvaný Hradiště, na kterém se ve

Svatý Jiří otvírá zemi

Sv. Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Kapadokie (oblast na území dnešního Turecka). Již od raných dob byl uctíván ve východním křesťanství, na západ se jeho sláva šířila

Duben v pranostikách

A máme tu duben, což je podle etymologického výkladu měsíc, kdy se duby odívají listím. Nevím jak u vás, ale tady na úpatí Brd jsou zatím holé i pionýrské břízky, natož aby se do olisťování hnaly rozvážné

Pomáháme lidem bez domova

Zima už je pryč, jaro v plném proudu a my se vyhříváme v parcích i na lavičkách. Největší radost přináší slunce a teplé počasí lidem, kteří v těch parcích a na lavičkách bohužel tráví svůj čas od jara

Velikonoční beránek

Beránek je jedním z nejstarších křesťanských symbolů, za kultovní zvíře byl považován již v dobách starozákonních a setkáme se s ním už u předhistorických pasteveckých kultur. Pro evropská pohanská společ

Postní ptáčky

Květnou nedělí končí čtyřiceti denní postní období a po ní již přichází doba velikonoční. V tento den se světí zelené ratolesti a také se pečou ptáčky. Vzhledem k tomu, že si letos příroda šetřila veš

Březen v pranostikách

Někteří jazykozpytci odvozují název měsíce března od březosti krav a ovcí, jiní naopak od břízek, na kterých raší a rozvíjejí se nové svěží lupínky. Ať tak či tak, březen je dobou mladosti, svěžesti, jaNa svatého Matěje

Zatím co dnešní katolíci slaví svátek svatého Matěje až 14. května, ještě před rokem 1970 si tohoto doplňkového apoštola připomínali již 24. února. Svatomatějské pouti tehdy otvíraly novou poutní sezónu a

Únor v pranostikách

Únor je jeden z těch měsíců, jehož název je pro nás tak trochu tajemstvím. Podle jazykovědců má i jeho jméno přímou spojitost s přírodou a jevy, které se v ní v tuto dobu odehrávají. Ačkoliv je únor druhým

Jak si postavit švédskou sněhovou lucernu

Jakmile u nás napadne první sníh, všechny děti se vyhrnou ven. Sáňkují, koulují se a staví sněhuláky, podobně jako děti ze všech ostatních částí světa, kde má sníh alespoň malou šanci se udržet. Pokud ale

Osúch

Názvem osúch, nebo též posúch, sluje pečivo z chlebového těsta, které je doma na východní Moravě, Slovensku, Polsku, Ukrajině i v Lužici. Ačkoliv jeho dnešní podoba už tomu příliš nenasvědčuje, svůj název

Masopust na Veselém kopci

Minulou sobotu jsme se vydali do Hlinska na Vysočině zaskotačit si při jejich vyhlášených masopustních obchůzkách. Jak možná víte, okolí Hlinska je jedním z míst, kde se masopustní obchůzky zachovaly ve své trad

Krmíme ptáčky

Ačkoliv letošní zima není na sníh nijak zvlášť bohatá a krajina neleží hluboko pod sněhem, ptáčkové i tak začínají mít nouzi o potravu. My jim toto období můžeme pomoci přečkat. A obvykle to také děláme.

Pověrečné léčení rýmy a kašle

Současné teplé počasí nepřeje zimním radovánkám, zato je velmi příznivé rýmám, kašlům, virózám a jiným neduhům. Možná i vy právě ležíte zahrabáni v posteli, obklopeni neproniknutelnou hradbou kapesníků

12 3 4 5 6 7