Masopustní maškary

Ačkoliv v dnešní době se maškary našimi městy a vesnicemi prohání výhradně o masoputu, dříve se uplatňovaly při různých příležitostech několikrát do roka (svatební a pohřební rituály, obyčeje předváno